Windykacje

W przypadku zlecenia windykacji należności od dłużników, kancelaria podejmuje się całościowego poprowadzenia sprawy. Działania w tym
przypadku obejmują szeroki zakres czynności: od prób polubownego
rozwiązania sprawy takich jak mediacje, przygotowywanie projektów ugód, negocjacje - do postępowań sądowych i egzekucyjnych. W przypadku tych ostatnich oferujemy także zastępstwa przed organami wymiaru sprawiedli-
wości. Zapewniamy wykonanie wszelkich niezbędnych działań.